Wielkość tekstu:

Fundusz Sołecki

ABC  Funduszu Sołeckiego

Fundusz sołecki  to środki wyodrębnione z budżetu gminy, które mają zagwarantować  realizację pomysłów służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Jednak, aby taki fundusz działał w danym sołectwie niezbędne było podjęcie przez Radę Gminy Kołobrzeg odpowiedniej uchwały i taka też została przyjęta 21 marca 2016 r. W zależności od zamożności, gminy mogą liczyć na zwrot kosztów części poniesionych wydatków z budżetu państwa od 20% do 40%. 

Jak przygotować i czego powinien dotyczyć wniosek?

Ważnym momentem w procesie formułowania wniosku są zebrania wiejskie. To na nich mieszkańcy mogą przedstawić swoje propozycje, przedyskutować je i głosować za ich przyjęciem bądź odrzuceniem. Projekt w ramach funduszu sołeckiego ma prawo zgłosić sołtys, rada sołecka, a także 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Konieczne jest, aby projekt/y spełniały trzy warunki:

Poprawność wniosku

Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać:

  1. Wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;
  2. Oszacowane koszty realizacji planowanych przedsięwzięć;
  3. Koszty przedsięwzięć nie mogą przekroczyć limitu środków przypisanych dla danego sołectwa;
  4. Uzasadnienie, odnoszące się do sposobu realizacji i określające w jaki  sposób działania te  przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.

Terminy składania wniosku

Wniosek musi zostać złożony we właściwym terminie tj. do 30 września (każdego roku na rok następny). Jeśli wniosek nie spełnia powyższych wymogów, wójt w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa. Ten z kolei ma 7 dni na poprawienie wniosku.  Jeżeli zostaje on zaakceptowany, rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedstawionych we wniosku pomysłów, finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy.

Realizacją Funduszu Sołeckiego w Gminie Kołobrzeg zajmuje się:

mgr Justyna Ziarnek - Bogdańska

Gminne Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie

Tel. 94 35 260 08

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przydatne linki:

Informacje o Funduszu Sołeckim znajdą Państwo na stronie www.gmina.kolobrzeg.pl (w lewym menu pod zakładką Fundusz Sołecki) oraz na stronie: www.funduszesoleckie.pl

Podstawą prawną funkcjonowania Funduszu Sołeckiego  jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301)

Kontakt do sołtysów:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.soltysi.gmina.kolobrzeg.pl

Nasi sołtysi

Urząd Gminy Kołobrzeg

Ul. Trzebiatowska 48a

78-100 Kołobrzeg

Tel. 94 35 30 420

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.gmina.kolobrzeg.pl   Facebook.com/gminakolobrzeg

Wysokość środków Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych sołectw Gminy Kołobrzeg

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców sołectwa

Wysokość środków

Termin zebrania wiejskiego

w sprawie funduszu

1.

Błotnica

118

12 559,44 zł

4 sierpnia (czwartek) godz. 19.00

świetlica wiejska

2.

Bogucino

206

16 035,01 zł

12 sierpnia (piątek) godz. 18.30

świetlica wiejska

3.

Bogusławiec

112

12 322,47 zł

13 września (wtorek) godz. 20.00

świetlica wiejska

4.

Budzistowo

805

39 495,10 zł

12 września (poniedziałek) godz. 19.00

świetlica wiejska

5.

Drzonowo

927

39 495,10 zł

16 września (piątek) godz. 18.00

świetlica wiejska

6.

Dźwirzyno

712

36 019,53 zł

 

7.

Głowaczewo

115

12 440,96 zł

15 września (czwartek) godz. 19.00

Głowaczewo 1

8.

Grzybowo

1 662

39 495,10 zł

19 września (poniedziałek) godz. 18.00

świetlica wiejska

9.

Karcino

409

24 052,52 zł

11 sierpnia (czwartek) godz. 18.00

świetlica wiejska

10.

Kądzielno

268

18 483,71 zł

11 września (niedziela) godz. 17.00

świetlica wiejska

11.

Korzystno

417

24 368,48 zł

28 lipca (czwartek) godz. 18.00

świetlica wiejska

12.

Niekanin

428

24 802,92 zł

16 sierpnia (wtorek) godz. 19.00

świetlica wiejska

13.

Nowogardek

100

11 848,53 zł

 

14.

Nowy Borek

72

10 742,67 zł

 

15.

Obroty

141

13 467,83 zł

 

16.

Przećmino

200

15 798,04 zł

14 sierpnia (niedziela) godz. 18.00

świetlica wiejska

17.

Rościęcino

329

20 892,91 zł

18 sierpnia (czwartek) godz. 19.00

świetlica wiejska

18.

Samowo

26

8 925,89 zł

14 sierpnia (niedziela) godz. 17.00

wiata rekreacyjna

19.

Sarbia

404

23 855,04 zł

20 września (wtorek) godz. 19.00

świetlica wiejska

20.

Stary Borek

331

20 971,90 zł

 

21.

Stramnica

271

18 602,19 zł

26 sierpnia (piątek) godz. 19.00

świetlica wiejska

22.

Zieleniewo

2 482

39 495,10 zł

24 września (sobota) godz. 17.30

świetlica wiejska

Łącznie

22

10 535

484 170,44 zł