Realizowane inwestycje

Wielkość tekstu:

Błotnica:

zakończona inwestycjaWykonana została droga z płyt w Błotnicy (droga gminna dz. nr 249, 251)

 

Wykonano ogrodzenie wokół boiska sportowego

 

zakonczona inwestycjaZakupiono urządzenia do placu zabaw w Błotnicy

Bogucino:

Doposażony został plac zabaw w Bogucinie

 

Zrealizowano budowę oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg w postaci lampy solarnej w Bogucinie

 

Zakupiono siłownię zewnętrzną dla Bogucina

Bogusławiec:

Zmodernizowano boisko sportowe w Bogusławcu

 

Doposażono placu zabaw w Bogusławcu

Budzistowo:

Opracowanie koncepcji budowy wioski tematycznej w Budzistowie

 

dokumentavja inwestycjiTrwa opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Pałacowej w Budzistowie

 

Wykonana została dokumentacja przebudowy dojazdu i parkingu przy boisku orlik w Budzistowie

 

Wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kasztanowej na odcinku od świetlicy do ul. Topolowej (300 m) z polbruku

 

Uzupełniono płytami drogowymi odcinek ul. Kasztanowej (między ul. Bukową a ul. Lipową o długości 100 m)

 

inwestycja zakonczonaZakupiono urządzenia na plac zabaw w Budzistowie

Drzonowo:

Zrealizowano budowę oświetlenia w Drzonowie - w pasie drogi powiatowej (koniec miejscowości w kierunku drogi wojewódzkiej)

 

Zrealizowano budowę oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg w postaci lamp solarnych w kolonii Drzonowo

Dźwirzyno:

Wykonano oświetlenie ul. Dębowej 

 

koncepcja inwestycjiPowstaje koncepcja budowy centrum sportów wodnych w Dźwirzynie

 

przygotowanie dokumentacjiTrwa opracowywanie projektu kolejnego etapu budowy nadmorskiej trasy rowerowej R-10 w Dźwirzynie, ubieganie się o środki z Programu Współpracy Interreg

Zrealizowano budowę oświetlenia punktowego na terenie Dżwirzyna w postaci lampy solarnej

 

dokumentacja przygotowaniePrzygotowano dokumentację projektową drogi nr 197/5 przy ulicy Piastowskiej w Dźwirzynie

 

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GOSTiR

 

Opracowanie dokumentacji projektu i budowy toalety przy ul. Janka Krasickiego

 

Trwa przygotowanie dokumentacji dla modernizacji oświetlenia ulic: Ogrodowej, Cichej, Rybackiej, Kołobrzeskiej, Słonecznej, Żeglarskiej, Janka Krasickiego

Grzybowo:

Zakończono budowę dróg z płyt, ulica Cicha i ulica Żeglarska

 

Zakończono budowę oświetlenia ulice: Ogrodowa, Akacjowa, Rubinowa, Cicha, Jasna, Myśliwska, Jagodowa, Żurawinowa, Konwaliowa

 

Zrealizowano budowę parkingu w Grzybowie przy ulicy Bałtyckiej

 

dokumentacjaW opracowaniu dokumentacja budowy ciągu pieszo - rowerowego w Grzybowie

 

Koncepcja wykonania zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie według istniejącego projektu

 

Zakończono budowę nowego placu zabaw przy przedszkolu ,,Muszelka" w Grzybowie

Karcino:

Trwa budowa zaplecza sportowo - socjalnego przy boisku w Karcinie

 

Wykonany został parking przy realizowanym zapleczu sportowo socjalnym przy boisku w Karcinie

 

Zakończono budowę drogi z płyt w Karcinie układanych jednym pasem szerokości 1,5m jako ciąg rowerowy wraz z budową drogi

 

Wykonano wiatę rekreacyjną w Karcinie

 

zakonczenie inwestycjiZakupiono wyposażenie placu zabaw w Karcinie

Kądzielno:

Wykonano wiatę rekreacyjną w Kądzielnie

Korzystno:

Wykonano budowę drogi z płyt w Korzystnie ul. Bluszczowa

 

Zakończono budowę drogi z płyt w Korzystnie (następna po Szałwiowej)

 

Zakończono I etap budowy ciągu pieszo rowerowego Korzystno - Kołobrzeg, inwestycja podzielona jest na kilka etapów

 

W przygotowaniu dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Dojazdowej w Korzystnie

Nowogardek:

Wykonano ogrodzenie wokół placu zabaw i wiaty rekreacyjnej

Nowy Borek:

zakonczona inwestycjaZrealizowano budowę oświetlenia punktowego w postaci lampy solarnej w Nowym Borku

 

zakonczenie inwestycjiZakupiono siłownię zewnętrzną dla Nowego Borku

Niekanin:

inwestycja zakończonaZakończyła się przebudowa ul. Promykowej w Niekaninie


Zakończono przebudowę boiska do piłki nożnej w Niekaninie

 

Doposażono plac zabaw w Niekaninie

 

Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej dla Niekanina

 

Wykonano wiatę rekreacyjną w Niekaninie

Obroty:

Na ukończeniu opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Obrotach

 

Zrealizowano budowę oświetlenia punktowego w postaci lampy solarnej w Obrotach

Przećmino:

Zakończono budowę chodnika z płyt w Przećminie

 

Zakupiono siłownię zewnętrzną dla Przećmina

Rościęcino:

zakonczenie inwestycjiDoposażono plac zabaw w Rościęcinie

Samowo:

zakończona inwestycjaZakończono naprawę nawierzchni z brukowca drogi w Samowie

Sarbia:

projektPowstaje dokumentacja projektowa modernizacji świetlicy w Sarbii

 

Wykonano inwestycję - budowa parkingu przy drodze w Sarbii

Stramnica:

Inwestycja zakończona - budowa chodnika w Stramnicy do przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej 163

 

Wykonano ułożenie chodnika z płyt drogowych w Stramnicy wzdłuż drogi powiatowej od świetlicy do przejazdu kolejowego (580 mb)

 

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia kolonia Stramnica

 

inwestycja zakonczonaZakupiono siłownię zewnętrzną dla Stramnicy

Stary Borek:

Wykonano drogę z płyt w Starym Borku (dz. nr. 53/6 i 53/33)

 

dokumentacja przygotowanieW opracowaniu dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w Starym Borku

 

Zakończono budowę boiska do piłki nożnej w Starym Borku

 

dokumentacjaPrzygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi z płyt w Starym Borku działka nr 194/1

 

Wykonano wiatę rekreacyjną w Starym Borku

 

Zakończono prace nad ogrodzeniem wokół placu rekreacyjnego

 

Zakupiono urządzenia zabawowe do Starego Borku

Zieleniewo:

Zakończono przebudowę ulicy Wycieczkowej

 

dokumentacja inwestycjiTrwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Fiołkowej

 

dokumentacja inwestycjiWkrótce rozpocznie się realizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Wiśniowej

 

Zrealizowana została budowa ul. Konwaliowej

 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ul. Herbowa, ul. Szczecińska

 

opracowanie dokumentacjiW opracowaniu dokumentacja projektowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Zieleniewie

 

Zakończono budowę ulicy Malinowej

 

Trwa realizacja przebudowy ulicy Wakacyjnej w Zieleniewie z płyt drogowych

 

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Gęsia i ul. Jaskółczej

 

inwestycja zrealizowanaZakupiono siłownię zewnętrzną dla Zieleniewa

legenda inwestycje