Ochrona brzegów morskich - podpisanie umowy. Gratulacje dla hotelu Havet.

Wielkość tekstu:

W dniu 11.04.2012 roku w Hotelu HAVET w Dźwirzynie odbyło się oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Morskim w Słupsku a Wykonawcą PHU ”HYDROBUD” Adam Dzik na realizację „Programu ochrony brzegów morskich” w Dźwirzynie. W ramach zadań objętych umową na łączną kwotę 4 003 688 zł. zostaną wykonane ostrogi oraz  pale chroniące brzeg morski .W podpisaniu umowy uczestniczył pan Wójt Gminy Kołobrzeg Tadeusz Kowalski który wyraził zadowolenie że,  środki te będą przeznaczone na kolejny etap  zabezpieczenie plaż  pasa nadmorskiego Dźwirzyna .

Szczegółowy zakres robót objętych zadaniem obejmuje:
1.Dokończenie ostróg 11,12,13 oraz wykonanie ostróg 10 i 9 - wykonane one zostaną w kształcie litery T.
2  .Prace rozbiórkowe starych ostróg A,B,C oraz ostróg 8 i 10
3. Długość poszczególnych ostróg wynosi 110 m w przypadku ostróg T-owych wykonana zostanie 50 m poprzeczka - odległość między ostrogami 100-110m.
4.Ilość pali na ostrodze : 450-800 sztuk pale o długości 4,5,6 i 10 m
Termin realizacji całej inwestycji 31.10.2012 r.
Podczas uroczystości  Wójt  Gminy Kołobrzeg  Tadeusz Kowalski wręczył   pamiątkowy grawerton z gratulacjami panu Dyrektorowi  Hotelu HAVET  Wojciechowi Budzowskiemu  za otrzymanie najwyższej pięciogwiazdkowej kategorii obiektów hotelowych.